Friends

Friends

Friends är samlingsnamnet på fjäderbelastade expansionssäkringar också kallade kamsäkringar. Med friends kan man säkra sprickor med parallella sidor som annars inte går att säkra med kilar eller hexentrics.

Det är den matematiska teorin om logaritmisk spiral som säkerställer att linjen mellan axeln på kamsäkringen och kontaktpunkten alltid är i konstant vinkel mot anläggningsytan. Det spelar alltså ingen roll hur mycket eller lite du drar ihop eller expanderar kamsäkringen, vinkeln mot klippan är densamma oavsett. Hela idén bygger på att ju mer kamsäkringen belastas desto mer kommer kamloberna trycka mot anläggningsytan. Det du behöver vara duktig på att bedöma för ett lyckat samarbete med dina vänner är således anläggningsytans och placeringens kvalitet.

Det finns olika typer av kamsäkringar som är bra till olika tillfällen. Det finns enkelaxlade och dubbelaxlade kamsäkringar. Generellt kan man säga att dubbelaxlade kamsäkringar har större spännvidd än enkelaxlade och att kamloberna inte kan ”invertera”, d v s rotera ur sitt ändläge uppåt. Enkelaxlade kamsäkringar har å andra sidan oftast ett smalare huvud vilket gör att de passar i fler placeringar.