Halvrep & Tvillingrep

Halvrep & Tvillingrep

Halvrep används alltid i par och dessa rep klipps i separata säkringspunkter. Fördelarna med denna teknik är bland annat följande; man kan minska repdraget, det är mindre risk att båda repen skadas vid till exempel stenslag, det är lättare att på ett bra sätt säkra försteman eller andreman på traverser, firningskapaciteten är dubbelt så lång och repen har lägre fångryck. Det finns halvrep från så tunt som 7,1 mm till runt 9 mm i diameter. Vi rekommenderar repen från runt 7 mm till runt 8 mm till isklättring eller alpin klättring och repen på 8 mm och uppåt till klippklättring. Detta för att de tunnare helt enkelt slits för snabbt vid klippklättring.

Halvrep används främst vid långturer på klippa, is- och alpin klättring samt säkringsmässigt sett mer komplicerade tradleder på en replängd. 

Alla halvrep vi säljer är impregnerade eftersom de flesta tillfällen då dessa används, det vill säga vid långturer på klippa eller is- och alpin klättring, kräver att repet behåller sina egenskaper i dåligt väder och blöta förhållanden. Oimpregnerade rep kan dra åt sig så mycket som 50% av sin vikt i väta vilket radikalt kan förändra repets egenskaper till det sämre. Den vanligaste längden på halvrep är 60 meter.

Tvillingrep används precis som halvrep i par. Men till skillnad från halvrepen klipps de i samma säkringspunkt som om det vore ett enkelrep. Nu för tiden säljs det i princip inga renodlade tvillingrep då halvrepen har blivit så tunna att det inte längre finns någon viktmässig fördel att välja tvillingrep. Dessutom är de flesta halvrepen nu för tiden också certifierade som tvillingrep.

Filtrering och urval
Storlek :
  1. 60 m
  2. 70 m
Pris :
  1.  
    1249:-
    2499:-
Varumärke :
  1. Edelrid
  2. Mammut

13 artiklar

Stigande ordning

13 artiklar

Stigande ordning